Startovní listina 3.9.2022 - Třeboň - Běh kolem Světa

Závodník je registrován do závodu až po zaplacení startovného na bankovní účet 2600421617/2010. Variabilní symbol pro platbu je uveden u Vašeho jména v seznamu Registrovaných závodníků ve sloupci Var.sym. Pokud provádíte platbu za více závodníků, tak je nutné jejich variabilní symboly oddělené čárkou zapsat do Zprávy pro příjemce.

Prosíme o pečlivost při zadávání pokynu k platbě.

St.čís.TrasaKat.ZávodníkRočníkKlubová příslušnost, teamStartovnéVar.sym.ZaplacenoPozn.
BěhMHomola Jáchym1976Motor České Budějovice500 Kč8773Ne
BěhMPošmura Vlastimil1965500 Kč8805Ne
BěhMRoman Hejhal1982500 Kč8868Ne