Platba startovného
Janota Michal - Třeboň - Běh kolem Světa
Startovné:             500 Kč
Bankovní účet:      2600421617/2010
Variabilní symbol: 24167