Platba startovného
Šmíd Luděk - Cunkov - Hromadný závod do vrchu Cunkov (JAL)
Startovné:             300 Kč
Bankovní účet:      2702128884/2010
Variabilní symbol: 23607