Platba startovného
Šmíd Luděk - Olšina - Tour de Boletice 2024 (JAL+ZAL)
Startovné:             400 Kč
Bankovní účet:      2702128884/2010
Variabilní symbol: 23606