Platba startovného
Svoboda Tobias - Munice - Okolo Muňáku
Startovné:             50 Kč
Bankovní účet:      2702128884/2010
Variabilní symbol: 23495