Platba startovného
Svoboda Daniel - Munice - Okolo Muňáku
Startovné:             250 Kč
Bankovní účet:      2702128884/2010
Variabilní symbol: 23493