Platba startovného
Belfín Jiří - Tupadly - Mistrovství ZAL - silniční závod
Startovné:             250 Kč
Bankovní účet:      2702128884/2010
Variabilní symbol: 23195