Platba startovného
Habara Jan - Neplachov - Neplachovský hrneček
Startovné:             150 Kč
Bankovní účet:      2702128884/2010
Variabilní symbol: 22584