Platba startovného
Kabourková Lenka - Římov - Římovský běh pro úsměv
Startovné:             150 Kč
Bankovní účet:      2598496379/0800
Variabilní symbol: 22112