Platba startovného
Dvořák Filip - Hluboká u Borovan - Modrý běh pro Autis Centrum - Jihočeský běžecký pohár dětí
Startovné:             100 Kč
Bankovní účet:      2702128884/2010
Variabilní symbol: 20969