Platba startovného
Kuba Jakub - TBC - TBC série 2023 - bodovaní
Startovné:             700 Kč
Bankovní účet:      2702128884/2010
Variabilní symbol: 15756