Přihláška Bujanovské koláčové běhy (JBP)

10.04.2021 Bujanov    Kontakt: Martin Gazda, +420 602 352 455 , , www.kolacovebehy.cz

Tento formulář slouží k přihlášení závodníků všech věkových kategorií na Bujanovské koláčové běhy. Po vyplnění požadovaných údajů se Vaše jméno objeví v seznamu Registrovaných závodníků.

Závodník je registrován do závodu až po zaplacení startovného (děti startovné neplatí) na bankovní účet 5428241/0100. Variabilní symbol pro platbu je uveden u Vašeho jména v seznamu Registrovaných závodníků ve sloupci Var.sym. Pokud provádíte platbu za více závodníků, tak je nutné jejich variabilní symboly oddělené čárkou zapsat do Zprávy pro příjemce.

Prosíme o pečlivost při zadávání pokynu k platbě.

Propozice závodu

Registrovaní závodníci - Startovní listina