Přihláška Budějovický T1 maraton (JBP)

27.02.2021 České Budějovice    Kontakt: Martin Gazda, 602 352 455, , cbmaraton.jihoceskybezeckypohar.cz

Tento formulář slouží k přihlášení závodníka na akci Budějovický T1 maraton. Po vyplnění požadovaných údajů se Vaše jméno objeví v seznamu Registrovaných závodníků.

Startovné je možné platit pouze bankovním převodem na účet 240944676/0300 (IBAN: CZ71 0300 0000 0002 4094 4676 / BIC: CEKOCZPP) vedený u Poštovní spořitelny, tak aby byla připsána do 7 dnů od registrace, variabilní symbol pro platbu je uveden u Vašeho jména v seznamu Registrovaných závodníků ve sloupci Var.sym.. Pokud provádíte platbu za více závodníků, tak je nutné jejich variabilní symboly oddělené čárkou zapsat do Zprávy pro příjemce.

Propozice závodu

Registrovaní závodníci - Startovní listina