Přihláška Vojtěchoběh Příbraz

21.03.2020 Příbraz    Kontakt: Ivan Kuchyňka, , www.facebook.com/events/2911640492215489

Tento formulář slouží k přihlášení závodníka na Vojtěchoběh v Příbrazi. Startovné se platí až při prezentaci v místě konání závodu.

Každý účastník akce je povinen řídit se pokyny pořadatelů a dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Pořadatel závodu neručí za škody vzniklé závodníkům a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě. Zdravotní stav závodníka je takový, aby mu umožnil bez problémů absolvovat závod.