Bujanovské koláčové běhy (JBP)

www.kolacovebehy.cz
mahonymartin@seznam.cz

Závodník je registrován do závodu až po zaplacení startovného ve výši 120 Kč - 15 km nebo 80 Kč - 4,5 km na bankovní účet 5428241/0100. Variabilní symbol pro platbu je uveden u Vašeho jména ve sloupci Var.sym. Pokud provádíte platbu za více závodníků, tak je nutné jejich variabilní symboly oddělené čárkou zapsat do Zprávy pro příjemce.

Prosíme o pečlivost při zadávání pokynu k platbě.


Trasa Kat. Závodník Ročník Klubová příslušnost Var.sym. Platba Pozn.
15 km MC Gazda Martin 1968 Relax běhny 3645 Ne
15 km ZB Smažíková Alena 1973 Tábor 3652 Ne
15 km MB Žid Martin 1972 ČESKÉ BUDĚJOVICE 3674 Ne