Přihláška Vožický vytrvalostní běh (JBP)

06.03.2021 Mladá Vožice    Kontakt: Jindřich Rataj, +420 773 636 969, www.vozicky-beh.cz

Tento formulář slouží k přihlášení závodníků všech věkových kategorií na Vožický vytrvalostní běh. Po vyplnění požadovaných údajů se Vaše jméno objeví v seznamu Registrovaných závodníků.

Závodník je registrován do závodu až po zaplacení startovného ve výši 200 Kč (děti startovné neplatí) na bankovní účet 2501597668/2010. Variabilní symbol pro platbu je uveden u Vašeho jména v seznamu Registrovaných závodníků ve sloupci Var.sym. Pokud provádíte platbu za více závodníků, tak je nutné jejich variabilní symboly oddělené čárkou zapsat do Zprávy pro příjemce.

Prosíme o pečlivost při zadávání pokynu k platbě.

Pokud se závod neuskuteční, tak budou platby vráceny zpět na účet odesílatele. To samé platí pro platby, které nebudou identifikovány podle variabilních symbolů.

Pro prvních 90 přihlášených závodníků na trasách 14 a 7 km je připraveno účastnické tričko. Vyberte si prosím velikost trička.