Přihláška Vožický vytrvalostní běh

2020-03-07 Mladá Vožice    Kontakt: Jindřich Rataj, +420 773 636 969, www.vozicky-beh.cz

Tento formulář slouží k přihlášení závodníků všech věkových kategorií na Vožický vytrvalostní běh. Po vyplnění požadovaných údajů se Vaše jméno objeví v seznamu Registrovaných závodníků.

Startovné placené na místě při prezentaci je pro závody na 7 km a 14 km stanoveno na 200 Kč, děti do 14 let startovné neplatí.

Startovné je možné platit bankovním převodem na účet 1027902877/6100 tak, aby platba dorazila nejpozději 28.2. Variabilní symbol pro platbu je uveden u Vašeho jména v seznamu Registrovaných závodníků ve sloupci Var.sym. Pokud provádíte platbu za více závodníků, tak je nutné jejich variabilní symboly oddělené čárkou zapsat do Zprávy pro příjemce.

Pro prvních 100 přihlášených závodníků na trasách 14 a 7 km je připraveno účastnické tričko. Vyberte si prosím velikost trička.