Přihláška Vožický vytrvalostní běh

07.03.2020 Mladá Vožice    Kontakt: Jindřich Rataj, +420 773 636 969, www.vozicky-beh.cz

Tento formulář slouží k přihlášení závodníků všech věkových kategorií na Vožický vytrvalostní běh. Po vyplnění požadovaných údajů se Vaše jméno objeví v seznamu Registrovaných závodníků.

Startovné placené na místě při prezentaci je pro závody na 7 km a 14 km stanoveno na 200 Kč, děti do 14 let startovné neplatí.

Startovné je možné platit bankovním převodem na účet 1027902877/6100 tak, aby platba dorazila nejpozději 28.2. Variabilní symbol pro platbu je uveden u Vašeho jména v seznamu Registrovaných závodníků ve sloupci Var.sym. Pokud provádíte platbu za více závodníků, tak je nutné jejich variabilní symboly oddělené čárkou zapsat do Zprávy pro příjemce.